Glazbenici

Violine

 • Laura Vadjon, ravnateljica i koncertni majstor
 • Tanja Tortić
 • Ivana Žvan Škrtić
 • Saša Borčić Reba
 • Helga Korbar
 • Vinka Fabris Stančec
 • Katarina Kutnar
 • Martin Krpan

Viole

 • Hiwote Tadesse
 • Asja Frank Perčić

Violončela

 • Dora Kuzmin Maković

Viola da gamba

 • Maura Colantonio

Kontrabas

 • Fran Petrač
 • Pavle Kladarin

Čembalo i orgulje

 • Pavao Mašić

Teorba, lutnja i barokna gitara

 • Izidor Erazem Grafenauer

Flaute

 • Ana Benić Šalinović
 • Mauro Colantonio
 • Metod Sironić

Oboe

 • Stjepan Nodilo
 • Jelena Ilčić

Fagot

 • Matko Smolčić

Trube

 • Krešimir Fabijanić
 • Zvonimir Lazar

Horne

 • Bánk Harkay
 • Bruno Grošić

Udaraljke

 • Borna Šercar