Glazbenici

Violine

 • Laura Vadjon, umjetnička voditeljica i koncertni majstor
 • Tanja Tortić
 • Ivana Žvan
 • Dunja Bontek
 • Saša Borčić Reba
 • Helga Korbar
 • Vinka Fabris

Violina i viola

 • Ivan Jakšeković

Viole

 • Asja Frank
 • Hiwote Tadesse

Violončela

 • Lea Sušanj Lujo
 • Dora Kuzmin Maković

Kontrabas

 • Fran Petrač

Čembalo

 • Krešimir Has
 • Pavao Mašić

Teorba, lutnja i barokna gitara

 • Izidor Erazem Grafenauer

Flaute

 • Ana Benić
 • Marta Šomođi Homan

Oboe

 • Stjepan Nodilo
 • Jelena Ilčić

Fagoti

 • Matko Smolčić

Trube

 • Krešimir Fabijanić
 • Vedran Kocelj
 • Zvonimir Lazar

Rogovi

 • Bank Harkay
 • Bruno Grošić

Udaraljke

 • Borna Šercar