A cinque

Hrvatski glazbeni zavod

Nedjelja, 21. svibnja 2017.
u 20:00 sati

Solisti HRBA-e
Stjepan Nodilo, oboa i blok flauta
Ana Benić, poprečna flauta
Laura Vadjon, violina
Lea Sušanj Lujo, violončelo
Krešimir Has, čembalo

G. Ph. Telemann, J. Chr. Bach, C. F. Abel

Na koncu koncertne sezone, solisti Hrvatskog baroknog ansambla još se jednom vraćaju opusu Georga Philippa Telemanna – ovaj put komornom – ali i iskoračuju u pretklasicistički repertoar, uz glazbu londonskoga Bacha, Johanna Christiana, koji je svojim skladbama ostavio dubok dojam i na mladoga budućeg velikana bečkoga klasicizma Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this