Poslužiti uz kavu na 430

Satiričko kazalište Kerempuh

Nedjelja, 12. veljače 2023.
20:00

Ana Benić Šalinović, flauta i umjetničko vodstvo
Laura Vadjon, violina
Stjepan Nodilo, oboa
Hiwote Tadesse, viola
Dora Kuzmin Maković, violončelo
Fran Petrač, kontrabas
Terezija Cukrov, fortepiano
Milica Pašić, harfa

J. Haydn, M. Haydn, W. A. Mozart, Ch. W. Gluck, L. Sorkočević

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this