La Serva Padrona

Centar Gervais, Opatija

Ponedjeljak, 23. listopada 2023.
19:00

Nikolina Hrkać, sopran
Marin Čargo, bariton
Boris Barukčić, glumac
Pavao Mašić, čembalo & dirigent
Dražen Šivak, redatelj
Dženisa Pecotić, kostimi i scenografija
Tihana Cizelj, asistent za scenografiju i kostimografiju
Mihovil Depolo, izvedba dijelova scenografije

Hrvatski barokni ansambl
Violine: Laura Vadjon, (koncertni majstor)
Tanja Tortić, Saša Borčić Reba, Katarina Kutnar, Ivana Žvan Škrtić
Viole: Asja Frank Perčić, Hiwote Tadesse
Violončela: Dora Kuzmin Maković
Kontrabas: Pavle Kladarin
Čembala: Pavao Mašić i Benjamin Pölhe

B. Pergolesi

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this