51. Varaždinske barokne večeri

Crkva sv. Nikole, Varaždin

Nedjelja, 26. rujna 2021.
20:00

” U čast majstoru”

Hrvatski barokni ansambl

Laura Vadjon; violina, koncertni majstor i umjetničko vodstvo
Helga Korbar, Tanja Tortić, Blaž Žagač; violine
Hiwote Tadesse, Dagmar Korbar, Asja Frank Perčić; viole
Nikolina Hrkač; sopran
Ana Benić Šalinović; poprečna flauta
Krešimir Fabijanić; truba
Hiwote Tadesse i Dagmar Korbar; viole
Domen Marinčić i Mauro Colantonio; viole da gamba
Pavao Mašić; čembalo
Dora Kuzmin Maković; violončelo
Fran Petrač; kontrabas

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this