Angels & Devils

Hrvatski glazbeni zavod

Nedjelja, 14. prosinca 2014.
u 20:00 sati

Program: J.-M. Leclair, P. A. Locatelli, J.-Ph. Rameau

Solist: Adrian Butterfield, violina i umjetničko vodstvo (Velika Britanija)

Ugledni britanski violinist Adrian Butterfield, već otprije dobro poznat hrvatskoj publici, ponovno se odazvao pozivu na suradnju s Hrvatskim baroknim ansamblom, s kojim će ovaj put pripremiti program usredotočen ne samo na dijalektičku, retoričku, glazbenu i izvanglazbenu opreku između anđeoskoga i đavolskoga, nego i na opreku i sintezu francuskoga i talijanskoga stila violinističke glazbe. Poseban će naglasak biti pritom stavljen na djela Pietra Antonia Locatellija i njegova učenika Jean-Marie Leclaira. A Adrian Butterfield danas je jedan od najcjenjenijih svjetskih interpreta Leclairove glazbe!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this