Božićni koncert

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Srijeda, 21. prosinca 2016.
u 19:00 sati

Atrij Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

HRVATSKI BAROKNI ANSAMBL

Laura Vadjon, violina i umjetničko vodstvo

Program: A. Corelli, A. Vivaldi, M. Locke, G. Ph. Telemann

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this