Die erfundene Schönheit

HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD

Nedjelja, 10. siječnja 2016.
u 20:00 sati

Solist: Andreas Helm, oboa i umjetničko vodstvo (Austrija)

J. D. Zelenka, J. D. Heinichen, J. F. Fasch, G. Ph. Telemann

U doba vladavine saskog kneza-izbornika i poljskoga kralja Augusta Jakog, dvorski orkestar u Dresdenu postaje jednim od najvećih i najznačajnijih europskih orkestara prve polovine osamnaestoga stoljeća. Pod vodstvom, hrvatskoj publici već otprije dobro znanoga, austrijskog oboista Andreasa Helma, Hrvatski barokni ansambl predstavit će izbor djela koja su za taj orkestar skladali J. D. Zelenka, J. D. Heinichen, J. F. Fasch i G. Ph. Telemann..

Program:

Jan Dismas Zelenka
Hipocondrie à 7 concertanti, ZWV 187
[Bez oznake tempa]
Allegro

Johann David Heinichen
Koncert za violinu, dvije flaute, dvije oboe, fagot, gudače i basso continuo u G-duru, S. 213
[Bez oznake tempa]
Larghetto
Allegro
Tempo di Menuet. Trio alternativ avec l’Air Italienne

Johann David Heinichen
Koncert za obou, gudače i basso continuo u g-molu, S. 237
Allegro
Pizzicato
Vivace

Georg Philipp Telemann
Koncert za tri oboe, tri violine i basso continuo u B-duru, TWV 44:43
Allegro
Largo
Allegro

Johann Friedrich Fasch
Koncert za violinu, dvije flaute, dvije oboe, fagot, gudače i basso continuo u D-duru, FWV L:D8
[Bez oznake tempa]
Andante
Allegro

Johann Friedrich Fasch
Koncert za violinu, obou, gudače i basso continuo u d-molu, FWV L:d4
[Bez oznake tempa]
Largo
Allegro

Georg Philipp Telemann
Uvertira-suita za tri oboe, gudače i basso continuo u g-molu, TWV 55:g4
Ouverture
Rondeau
Les Irresoluts
Les Capricieux
Loure
Gasconnade
Menuet 1+2

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this