Ich habe genug

Hrvatski glazbeni zavod

Nedjelja, 28. siječnja 2018.
u 20:00 sati

Krešimir Stražanac, bariton

J. S. Bach

Već afirmiran na europskim koncertnim pozornicama kao autoritativan tumač barokne oratorijske glazbe, bariton Krešimir Stražanac publici će predstaviti svoje interpretacije dviju antologijskih kantata Johanna Sebastiana Bacha – Ich habe genug i Ich will den Kreuzstab gerne tragen, čemu će članovi Hrvatskog baroknog ansambla pridodati još nekoliko koncertantnih djela istoga majstora.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this