Il flauto magico

HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD

Nedjelja, 25. listopada 2015.
u 20:00 sati

Solisti:
Marcello Gatti, flauta i umjetničko vodstvo (Italija)
Ana Benić, flauta

W. A. Mozart, D. Cimarosa, B. Galuppi, N. Dothel

Nastavljajući tradiciju predstavljanja ne samo baroknog, već i pretklasicističkog i klasicističkog repertoara, HRBA svoju novu sezonu otvara programom usredotočenim na koncertantni zvuk flaute u djelima Wolfganga Amadeusa Mozarta i njegovih starijih suvremenika. Koncert će umjetnički voditi renomirani talijanski flautist Marcello Gatti, koji će tumačiti i solističku dionicu u Mozartovu Koncertu za flautu i orkestar, a kao solistice će se predstaviti i sjajne flautistice Hrvatskog baroknog ansambla, Ana Benić i Marta Šomođi-Homan.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this