In the Name of Bach

HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD

Nedjelja, 22. svibnja 2016.
u 20:00 sati

Solisti:
Bojan Čičić, violina i umjetničko vodstvo (Velika Britanija / Hrvatska)
Ana Benić, traverso flauta (Hrvatska)

J. S. Bach, C. Ph. Bach, J. B. Bach

Koncertnu sezonu Hrvatskog baroknog ansambla zatvara umjetnik koji je prethodnu sezonu otvorio – u Velikoj Britaniji djelatni hrvatski violinist Bojan Čičić.  Ovog će puta pripremiti program sastavljen od djela Johanna Sebastiana Bacha te djela njegovih sinova i rođaka. Na repertoaru će biti dvije sinfonije s tri trube i Koncert za violinu u g-molu Johanna Sebastiana Bacha, simfonija i Koncert za flautu u A-duru Carla Philippa Bacha te orkestralna suita Johanna Bernharda Bacha.

PROGRAM

Johann Sebastian Bach
Sinfonia za tri trube, timpane, dvije oboe, violinu solo, gudače i basso continuo u D-duru, BWV 1045

Carl Phillipp Emanuel Bach
Sinfonia za gudače i basso continuo br. 1 u G-duru, Wq 182/1
Allegro di molto
Poco adagio
Presto

Carl Philipp Emanuel Bach
Koncert za flautu i orkestar u A-duru, Wq 168
Allegro
Largo con sordini
Allegro assai

Johann Bernhard Bach
Orkestralna suita br. 4 u D-duru za gudače i basso continuo
Ouverture
Caprice
Marche
Pasepied
Caprice 2
Air
La Joye
Caprice 3

Johann Sebastian Bach
Koncert za violinu, gudače i basso continuo u g-molu, BWV 1056R
(Allegro)
Largo
(Presto)

Johann Sebastian Bach
Koncert u D-duru tri trube, timpane, dvije oboe, gudače i basso continuo, prema BWV 249a
Sinfonia
Adagio
Allegro za dvije oboe, fagot, gudače i basso continuo

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this