La Serva Padrona

Centar za kulturu Korčula

Ponedjeljak, 04. rujna 2023.
21:00

Giovanni Battista Pergolesi

LA SERVA PADRONA

Nikolina Hrkać, sopran
Marin Čargo, bariton
Boris Barukčić, glumac
Pavao Mašić, čembalo & dirigent
Dražen Šivak, redatelj
Dženisa Pecotić, kostimi i scenografija
Tihana Cizelj, asistent za scenografiju i kostimografiju
Mihovil Depolo, izvedba dijelova scenografije

Hrvatski barokni ansambl
Violine: Laura Vadjon, (koncertni majstor)
Tanja Tortić, Helga Korbar, Saša Borčić Reba, Katarina Kutnar, Ivana Žvan Škrtić
Viole: Asja Frank Perčić, Hiwote Tadesse
Violončela: Dora Kuzmin Maković i Roko Silić
Kontrabas: Pavle Kladarin
Čembala: Pavao Mašić i Benjamin Pölhe

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this