La Serva Padrona

Satiričko kazalište Kerempuh

Nedjelja, 22. listopada 2023.
20:00

Giovanni Battista Pergolesi

LA SERVA PADRONA

Nikolina Hrkać, sopran
Marin Čargo, bariton
Boris Barukčić, glumac
Pavao Mašić, čembalo & dirigent
Dražen Šivak, redatelj
Dženisa Pecotić, kostimi i scenografija
Tihana Cizelj, asistent za scenografiju i kostimografiju
Mihovil Depolo, izvedba dijelova scenografije

 

Hrvatski barokni ansambl

Violine: Laura Vadjon, (koncertni majstor)
Tanja Tortić, Saša Borčić Reba, Katarina Kutnar, Ivana Žvan Škrtić
Viole: Asja Frank Perčić, Hiwote Tadesse
Violončela: Dora Kuzmin Maković
Kontrabas: Pavle Kladarin
Čembala: Pavao Mašić i Benjamin Pölhe

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this