La tempesta di mare

Hrvatski glazbeni zavod

Nedjelja, 27. svibnja 2018.
u 20:00 sati

Solisti HRBA-e

A. Vivaldi, G. Ph. Telemann, M. Locke, C. Farina

 Oluja je jedan od omiljenih toposa barokne glazbe, oslikan u brojnim instrumentalnim djelima, pa čak i u opernim arijama. Na kraju sezone, Hrvatski barokni ansambl predstavlja dobro poznate i efektne uspješnice “olujnoga” repertoara, poput Lockeove Oluje te Vivaldijeva Ljeta i koncerta La tempesta di mare, ali i manje poznate skladbe Carla Farine i Georga Philippa Telemanna.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this