Misa u h-molu

Hrvatski glazbeni zavod

Nedjelja, 16. prosinca 2018.
20:00

Mješoviti pjevački zbor Chorus angelicus, Varaždin

Dirigent: Anđelko Igrec

Solisti: Ivana Lazar, sopran

Marta Schwaiger, sopran

Sonja Runje, mezzosopran

Hugo Hymas, tenor

David Greco, bas

Johann Sebastian Bach

 

Nastavljajući svoje istraživanje oratorijskoga opusa Johanna Sebastiana Bacha, koje je dosad uključivalo i višekratne izvedbe Muke po Ivanu, Hrvatski barokni ansambl latit će se novoga izazova – monumentalne Mise u h-molu. Nakon izvedbe na Varaždinskim baroknim večerima, djelo će i u Zagrebu biti predstavljano u suradnji s varaždinskim glazbenicima – dirigentom Anđelkom Igrecom i zborom Chorus angelicus.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this