My heart is inditing

Hrvatski glazbeni zavod

Nedjelja, 23. listopada 2016.
u 20:00 sati

Hrvatski barokni ansambl i Vokalni ansambl Antiphonus
Catherine Mackintosh, violina i umjetničko vodstvo
Solistica: Laura Vadjon, violina

G. F. Händel, J. S. Bach

Novu koncertnu sezonu Hrvatski barokni ansambl otvara pod vodstvom svoje redovite i uvijek rado viđene gošće, britanske violinistice Catherine Mackintosh. Uz orkestralna djela Johanna Sebastiana Bacha, na programu su i dvije od četiriju kantata koje je Georg Friedrich Händel skladao za krunidbu Georgea II. U izvedbi tih djela, koja su izvođena i na gotovo svim krunidbama kasnijih britanskih monarha, HRBA-i će se ponovno pridružiti i Vokalni ansambl Antiphonus.

Program:

Georg Friedrich Händel
Krunidbeni himan br. 4 “My heart is inditing”, HWV 261
Andante: My heart is inditing
Andante: Kings’ daughters
Andante: Upon thy right hand
Allegro: Kings shall be thy nursing fathers

Johann Sebastian Bach
Koncert za violinu, gudače i basso continuo u E-duru, BWV 1042
Allegro
Adagio
Allegro assai
 

 
Johann Sebastian Bach
Orkestralna suita br. 4 u D-duru, BWV 1069
Ouverture
Bourée I/II
Gavotte
Menuet I/II
Rejouissance
 
Georg Friedrich Händel
Krunidbeni himan br. 1 “Zadok the priest”, HWV 258

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this