Raspjevane violine, Korčulanski barokni festival

Crkva sv. Martina, Žrnovo

Nedjelja, 06. rujna 2020.
20:00

Hrvatski barokni ansambl
Laura Vadjon, violina i umjetničko vodstvo
Tanja Tortić, Saša Borčić Reba, Helga Korbar, violine
Iva Ilakovac, violončelo
Pavao Mašić, čembalo
G. Ph.Telemann, J. Pachelbel, H. Purcell, J. S. Bach, B. Marini, A. Vivaldi

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this