Telemannia 3

Hrvatski glazbeni zavod

Nedjelja, 20. studenog 2016.
u 20:00 sati

Laura Vadjon, violina i umjetničko vodstvo

G. Ph. Telemann

Sada već tradicionalna Telemannia treću godinu zaredom skreće pozornost publike na opus Georga Philippa Telemanna. I ovaj put pod vodstvom Laure Vadjon članovi HRBA-e predstavit će se i kao orkestralni glazbenici i kao solisti u nizu koncertantnih djela, a novu “dodanu vrijednost” ovom izdanju Telemannije dat će blistav zvuk triju baroknih trublji.

Program

Georg Philipp Teleman

Koncert za tri trube, timpane, gudače i basso continuo u D-duru, TWV 54:D4
Largo
Allegro
Adagio
Presto

Solisti: Krešimir Fabijanić, Vedran Kocelj i Zvonimir Lazar, trube; Borna Šercar, timpani

Koncert za četiri violine solo u G-duru, TWV 40:201
Largo e staccato
Allegro
Adagio
Vivace

Solisti: Laura Vadjon, Dunja Bontek, Tanja Tortić i Ivan Jekšeković, violine

Koncert za trubu, dvije oboe, gudače i basso continuo u D-duru, TWV 53:D2
Allegro
Adagio
Aria
Allegro

Solisti: Krešimir Fabijanić, truba; Stjepan Nodilo i Jelena Ilčić, oboe

Koncert za trubu, violinu, violončelo, gudače i basso continuo u D-duru, TWV 53:D5
Vivace
Adagio
Allegro

Solisti: Krešimir Fabijanić, truba; Laura Vadjon, violina; Lea Sušanj-Lujo, violončelo

Koncert za obou d’amore, gudače i basso continuo u A-duru, TWV 51:A2
Siciliano
Allegro
Largo
Vivace

Solist: Stjepan Nodilo, oboa d’amore

Koncert za tri trube, timpane, dvije oboe, gudače i basso continuo u D-duru, TWV 54:D3
Intrada – Grave
Allegro
Largo
Vivace

Solisti: Krešimir Fabijanić, Vedran Kocelj i Zvonimir Lazar, trube; Borna Šercar, timpani; Stjepan Nodilo i Jelena Ilčić, oboe

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this