Telemannia 4

Hrvatski glazbeni zavod

Nedjelja, 22. listopada 2017.
u 20:00 sati

Stjepan Nodilo, blok-flauta, oboa i umjetničko vodstvo

G. Ph. Telemann

U godini 250. obljetnice smrti Georga Philippa Telemanna Hrvatski barokni ansambl novu sezonu otvara još jednim, sad već četvrtim koncertom posvećenim djelima upravo toga majstora zreloga baroka. U istraživanjima različitih aspekata njegova bogatog i raznolikog opusa u središtu će pozornosti ovom prilikom biti skladbe za drvena puhačka glazbala – blok-flautu i obou – koja će tumačiti stalni član Ansambla Stjepan Nodilo.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this