Telemannia 5

Hrvatski glazbeni zavod

Nedjelja, 28. listopada 2018.
20:00

Nika Zlatarić, viola da gamba i umjetničko vodstvo

Georg Philipp Telemann

 

Sada već tradicionalna Telemannia otvara i ovu koncertnu sezonu Hrvatskoga baroknog ansambla. U središtu pozornosti ovom će prilikom biti Telemannovo skladanje za violu da gamba. Modernost njegova stvaranja za ovo, u njegovo doba već pomalo zastarjelo glazbalo, HRBA će prikazati pod vodstvom gambistice Nike Zlatarić, izvodeći Telemannova solistička, komorna i koncertantna djela za taj instrument.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this