Telemannia – concertomania

HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD

Nedjelja, 22. studenog 2015.
u 20:00 sati

Solistica: Laura Vadjon, violina i umjetničko vodstvo (Hrvatska)

G. Ph. Telemann

Iako donekle u sjeni svojih četiri godine mlađih suvremenika i sunarodnjaka Johanna Sebastiana Bacha i Georga Friedricha Händela, Georg Philipp Telemann (krsni kum Carla Philippa Emanuela Bacha!) nezaobilazan je u repertoaru svakog baroknog ansambla. Nadovezujući se na sličan prošlosezonski program, umjetnička voditeljica Hrvatskog baroknog ansambla Laura Vadjon sa svojim će suradnicima ovaj put predstaviti reprezentativan presjek koncertantnih djela za različita glazbala ovog majstora zrelobarokne sinteze europskih glazbenih stilova.

Program:

Koncert za violinu, violončelo, dvije poprečne flaute, gudače i continuo u D-duru, TWV 54:D1

Vivace

Siciliana

Allegro

Gavotte

Solistice: Laura Vadjon, violina; Lea Sušanj Lujo, violončelo; Ana Benić i Marta Šomođi Homan, poprečne flaute

 

Koncert za četiri violine solo u A-duru, TWV 40:204

Grave

Allegro

Adagio

Spirituoso

Solistice: Laura Vadjon, Ivana Žvan, Vinka Fabris i Lada Magdalenić, violine

 

Koncert za violinu, obou, gudače i continuo u c-molu, TWV 52:c1

Adagio – Allegro

Adagio

Allegro

Solisti: Laura Vadjon, violina; Stjepan Nodilo, oboa

 

*********pauza********

 

Koncert za tri violine, gudače i continuo u F-duru TWV 53:F1

Allegro

Largo

Vivace

Solisti: Laura Vadjon, Ivan Jakšeković i Tanja Tortić, violine

 

Koncert za četiri violine solo u D-duru, TWV 40:202

Adagio

Allegro

Grave

Allegro

Solistice: Laura Vadjon, Tanja Tortić, Lada Magdalenić i Saša Reba, violine

 

Koncert za blok flautu, poprečnu flautu, gudače i continuo u e-molu, TWV 52:e1

Largo

Allegro

Largo

Presto

Solisti: Stjepan Nodilo, blok flauta; Ana Benić, poprečna flauta

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this