Telemannia

Hrvatski glazbeni zavod

Nedjelja, 02. studenog 2014.
u 20:00 sati

Program: G. Ph. Telemann

Solistica: Laura Vadjon, violina i umjetničko vodstvo (Hrvatska)

Premda donekle u sjeni svojih četiri godine mlađih suvremenika i sunarodnjaka Johanna Sebastiana Bacha i Georga Friedricha Händela, Georg Philipp Telemann (krsni kum Carla Philippa Emanuela Bacha!) nezaobilazan je u repertoaru svakog baroknog ansambla. Umjetnička voditeljica Hrvatskog baroknog ansambla sa svojim će suradnicima predstaviti reprezentativan presjek komornog, koncertantnog i orkestralnog opusa ovog majstora zrelobarokne sinteze europskih glazbenih stilova, okupljenog u jednom od spomenika barokne glazbe – Telemannovoj zbirci Tafelmusik.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this