Hrvatski barokni ansambl u Beču

Utorak, 29. studenog 2016.

Hrvatski barokni ansambl nastupio je 27. studenoga 2016. u Beču u sklopu 12. Festivala hrvatske glazbe u Beču. Bečkoj publici HRBA se predstavila koncertom naziva Concerto – concertino na programu kojega su bila djela G. Ph. Telemanna, G. Muffata, A. Corellia i A. Ivančića.

Kritiku koncerta pročitajte na linku: www.vecernji.hr ili u osvrtima.

hrba-bec

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this