Koncerti Hrvatskog baroknog ansambla

Ponedjeljak, 25. lipnja 2018.

Nakon 18. koncertne sezone i Concerta Polonaise, malo odmora i nastavak u već dobro uigranom tempu.  Slijede:

Splitsko ljeto, Split, ”Plesne cipele kralja Sunca”
Večeri kod sv. Jeronima, Kaštel Gomilica, ”Plesne cipele kralja Sunca”
62. Ljetne priredbe, Grad Krk, „Plesne cipele kralja Sunca”

Korčulanski barokni festival
Korčula, „Silete venti“
Korčula, „Johannespassion“
Tvrđava Kaštio, Ston, „Silete venti“
Crkva sv. Josipa, Vela Luka, „Concerto – Polonaise“

Varaždinske barokne večeri
Katedrala, Svečano otvorenje, Varaždin
Hrvatski barokni ansambl,
Solisti Orchestra Libera Classsica,
Vokalni ansambl „La Fonteverde“
Zbor Chorus Angelicus
Hidemi Suzuki, dirigent i umjetničko vodstvo
program: G. F. Telemann, A. Vivaldi

Konkatedrala Sv. Križa, Križevci
Hrvatski barokni ansambl
Setsuko Sugita, barokna violina

Crkva sv. Nikole, Varaždin
Hrvatski barokni ansambl
Setsuko Sugita, barokna violina

Festivalska dvorana, Krapina
Hrvatski barokni ansambl
Setsuko Sugita, barokna violina

Katedrala, Varaždin
Hrvatski barokni ansambl
Zbor Chorus Angelicus
Ansambl Koinonia
Anđelko Igrec, dirigent
J. S. Bach – Misa u h-molu

 

Paroisse Protestante Saint-Pierre-le-Jeune, Strassbourg (Francuska)
“A cinque”
Preporodna dvorana palače Narodnog doma HAZU,
13. Zagrebački međunarodni festival komorne glazbe

Guvernerova palača, Rijeka
“Viaggio musicale”

International Gorczycki Festiwal (Poljska)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this