Treće izdanje Telemannije Hrvatskog baroknog ansambla

Srijeda, 23. studenog 2016.

Drugi koncert u sezoni 2016./2017., održan 20. studenoga 2016., Hrvatski barokni ansambl ponovno je posvetio djelima G. Ph. Telemanna. Koncertom Telemannia 3 HRBA i njezini stalni članovi u ulozi solista predstavili su koncerte za različite kombinacije solističkih glazbala – truba, oboa, violina, violončela i timpana.

img_9632-lr-exportimg_9670-lr-export

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInDigg this